วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สวยเผ็ดดุ อัจฉรา มานะพันธานนท์ 04510097PRANOD 04510078


Roza Hotz Pitiwut079

สวย เท่ เผ็ด ดุ

napat JITTAPANUDATE 04510064

สะวิ๊ดดด 069

069

Jirapa 04510056Manita 04510086

Kornnida Vichayapai 04510051

หลอน ปิติวุฒิ079/ณภัทร064

Rum 04510088

SWEET! : Sipakorn K. 04510076

Assignment 4: Tada K. 04510072

Sasikan K. 04510091Piyaluck H. 04510080
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อัจฉรา มานะพันธานนท์ 04510097
PITIWUT @rt 04510079


Thanadej Tra. 04510069
069

ศิรินาถ กันคล้อย 04510093


Assignment 3 Piyaluck H. 04510080


Assignment 3:Tada Kongjonrak 04510072
Jirapa P. 04510056


Kornnida Vichayapai 04510051


ศิรินาถ กันคล้อย 04510093
Sasikan K. 04510091


SIPAKORN K.04510076
รัมย์ 04510088


เสื้อ