วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โจทย์แรก 2/2553


ทำให้ภาพที่กำหนดให้นี้ มีความน่าสนใจ สวยงาม มากขึ้น
ด้วยเทคนิคทางภาพใดๆ ก็ได้ เช่น การลด หรือเพิ่มองค์ประกอบ ของภาพ ปรับ เปลี่ยนสี
อย่างไรก็ตามภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรเหลือเค้าโครงของภาพต้นฉบับอยู่บ้างนะครับ