วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สวยเผ็ดดุ อัจฉรา มานะพันธานนท์ 04510097PRANOD 04510078


Roza Hotz Pitiwut079

สวย เท่ เผ็ด ดุ

napat JITTAPANUDATE 04510064

สะวิ๊ดดด 069

069

Jirapa 04510056Manita 04510086

Kornnida Vichayapai 04510051

หลอน ปิติวุฒิ079/ณภัทร064

Rum 04510088

SWEET! : Sipakorn K. 04510076

Assignment 4: Tada K. 04510072

Sasikan K. 04510091Piyaluck H. 04510080