วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประกาศถึงนักศึกษาที่รักทุกท่าน

ให้นักศึกษาโพสงานของตนเองทุกชิ้นลงในบล็อก
(รวมงานประกวด MADD และ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ด้วย)
ภายในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม นี้นะครับ
อาจารย์จะต้องใช้เวลาตรวจประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนส่งเกรดในวันที่ 14

งานใดที่ได้รับคอมเมนท์ไปแล้ว ต้องการปรับแก้ไข ก็ทำเสีย อย่างนิ่งดูดาย
การแก้งานจะทำให้คะแนนดีขึ้น รวมทั้งใครๆ ก็ชื่นชมเมื่อได้พบเห็น
งานง่อยๆ ย่อมก่อให้เกิดคะแนนที่ง่อยตามไปด้วย
อีกทั้งจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยาม ว่านี่หรือ...คืองานเด็กศิลปากร

ขอพลังจงมีแก่ท่านทุกคน
อาวิน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554