วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

โจทย์งานที่ 9 Before&After / Problem

Daikyo Low Smoke 2T plus เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ
ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพดีและผสมสาร PIB เพื่อช่วยการเผาไหม้และลดควันขาว 
Daikyo Low Smoke 2T plus ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของสถาบันน้ำมันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา
คือ API TC และมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก. 1040-2534
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น