วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานประกวดบุหรี่

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ปรินท์งานมาส่งให้เอามาส่งได้ที่ห้องของอาจารย์ (ชั้น 2)
ภายในวันจันทร์ที่ 7 นี้นะครับ อาจารย์จะได้เอางานไปส่งที่มูลนิธิให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น