วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โจทย์แรก


หน้าที่แรกของงานโฆษณา คือการสร้างให้เกิดความสนใจ (attention) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อปริมาณของโฆษณามีมากจนผู้ชมเกิดความชาชิน จนกระทั่งเบื่อหน่ายที่จะชมโฆษณา การทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและจนหยุดดูโฆษณาได้ จะนำไปสู่การเปิดรับข้อมูลและการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้โฆษณาต้องการได้

1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดสร้างภาพถ่ายที่ให้นี้ ให้มีความน่าสนใจขึ้น ด้วยวิธีการทางเทคนิคใดๆ ก็ได้ สามารถตัด เสริม เติมแต่ง อย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสาระการสื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น เน้นความน่าสนใจเป็นสำคัญ คนละ 1 ชิ้น (หรือมากกว่า ถ้าขยัน) โดยส่งงานผ่านบล็อกนี้นะครับ ก่อนลงรูปในบล็อก กรุณา save รูปให้มีขนาด 800x600 pixel ความละเอียด 72 ppi เสียก่อนนะครับ

2. ให้นักศึกษาสร้างภาพขนาด 800 x 600 pixel ความละเอียด 72 ppi จากคำว่า "สยามเมืองยิ้ม" โดยจะต้องมีตัวหนังสือคำว่าสยามเมืองยิ้มเป็นองค์ประกอบหลักของภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น