วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ณัฐชยา 04500063

1 ความคิดเห็น:

  1. เข้าใจว่าต้องการทำเป็นลายวัว แต่ไม่น่าจะตรงโจทย์นะครับ (word, sign, symbol) ลายวัวไม่ใช่สัญลักษณ์นะครับ ถ้าจะใช้วัว ต้องใช้ graphic รูปวัว เช่น pictogram วัว บนป้ายจราจร เป็นต้น

    ตอบลบ