วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

076 บุญทรง1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าจะใช้ pictogram รูปร่มบนกล่องกระดาษ หรือรูปคนบนป้ายจราจร น่าจะมีวิธีเล่าเรื่องจากภาพดีกว่านี้นะครับ

    ตอบลบ